Klub INstalatera

O Petrokov Klubu INstalateraPetrokov Klub INstalatera aktivan je od 2013. godine, a osnovan je kako bismo našim veleprodajnim kupcima, pravnim subjektima, omogućili kupovinu za gotovinska plaćanja u našim maloprodajnim centrima po istim uvjetima kakve imaju i u našoj veleprodaji. Klub danas broji preko 2500 članova. U 2017. godini su korisnici Kluba ostvarili promet preko 16 milijuna kuna u našim maloprodajnim centrima diljem Hrvatske. Tijekom godine, svaki mjesec za sve članove pripremamo posebne akcije, te u nekoliko navrata kroz godinu organiziramo i zabavna druženja s našim članovima.

KORIŠTENJE KARTICE OSIGURAVA DODATNE POGODNOSTI:

 
  • Dodatni popust

  • Odgoda plaćanja

Vlasnici kartice mogu postati:

  • TRGOVAČKA DRUŠTVA (društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o., dioničko društvo d.d., komanditno društvo k.d., javno trgovačko društvo j.t.d. i gospodarsko interesno udruženje g.i.u.)
  • SLOBODNA ZANIMANJA (umjetnici, odvjetnici, javni bilježnici, sportaši, poljoprivrednici...)
  • OSTALI ORGANIZACIJSKI OBLICI (udruge, klubovi, predstavnišva, sindikati...)
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TRAŽITELJE KARTICE:

TRGOVAČKA DRUŠTVA (društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o., dioničko društvo d.d., komanditno društvo k.d., javno trgovačko društvo j.t.d. i gospodarsko interesno udruženje g.i.u.)

• Izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda (ne stariji od jednog mjeseca), OIB, matični broj (NKD) i IBAN OBRT (obrtnici i samostalni poduzetnici, odnosno fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti)

• Obrtnicu ili rješenje o registraciji obrta, ili prijavu za upis u registar obrta (ne starija od godinu dana) ili Izvadak iz središnjega obrtnog registra (ne smije biti stariji od jednog mjeseca), OIB,IBAN
SLOBODNA ZANIMANJA (umjetnici, odvjetnici, javni bilježnici, sportaši, poljoprivrednici…)
• Potvrdu odgovarajuće udruge ili komore (ne stariju od godinu dana), odnosno drugoga nadležnog tijela koje vodi evidenciju o registraciji subjekta, poreznu prijavu za proteklu godinu ili potvrdu Zavoda za mirovinsko osiguranje iz protekle godine, matični broj, žiro račun

OSTALI ORGANIZACIJSKI OBLICI (udruge, klubovi, predstavništva, sindikati…)
• Dokaz o registraciji, odnosno upisu u evidenciju nadležnoga ministarstva ili drugoga nadležnog organa (ne stariji od godine dana)
• Izvadak iz registra udruga (ne smije biti stariji od jednog mjeseca), OIB,matični broj, IBAN