Tehnologija grijanja prolazi kroz razdoblje velikih promjena pridajući sve veću pažnju uštedi energije i poštivanju okoliša. RIELLO želi postati leader na tržištu s novim energijama za grijanje i hlađenje.

Upotreba obnovljivih izvora energije danas je prisutna kao upotpunjavanje sustava grijanja i proizvodnje tople sanitarne vode, a sutra će postati glavni izvor energije. To je put koji treba slijediti kako bismo znali poštovati okoliš u kojem živimo te kako bismo uštedjeli energiju.

RIELLO svojim kupcima želi jamčiti, putem stalnih ulaganja u istraživanja, tehnološkog razvitka proizvoda i putem kvalitetne stručne pripreme naših poslovnih partnera, nadležan odgovor u skladu sa standardima blagostanja i uštede energije.