Pravila o privatnosti

Iznimno nam je drago što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka od posebnog je značaja za upravljanje Petrokovom. Korištenje internetskih stranica Petrokova moguće je bez ikakvih naznaka osobnih podataka; međutim, ako subjekt podataka želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka mogla bi postati potrebna. Ako je obrada osobnih podataka potrebna i nema zakonske osnove za takvu obradu, obično dobivamo pristanak od subjekta podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj subjekta podataka uvijek mora biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), te u skladu s zaštitom podataka za pojedinu zemlju. propisi koji se primjenjuju na Petrokovu. Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi informirati širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka informiraju se pomoću ove izjave o zaštiti podataka o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, Petrokov je provodio brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najpotpuniju zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, internetski prijenos podataka može u principu imati sigurnosne nedostatke, tako da ne može biti zajamčena apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka slobodan nam je prenijeti osobne podatke alternativnim putem, npr. Telefonom.

 

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka u Petrokovu temelji se na uvjetima koje je europski zakonodavac koristio za usvajanje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim kupcima i poslovnim partnerima. Da bismo to osigurali, željeli bismo prvo objasniti uporabljenu terminologiju.

U ovoj deklaraciji o zaštiti podataka, između ostalog, koristimo sljedeće izraze:

 • a) Osobni podaciOsobni podaci znače sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu („subjekt podataka“). Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno na temelju identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.
 • b) Subjekt podatakaSubjekt podataka je svaka identificirana ili prepoznatljiva fizička osoba, čije osobne podatke obrađuje kontrolor koji je odgovoran za obradu.
 • c) ObradaObrada je bilo koja operacija ili skup operacija koji se izvode na osobnim podacima ili na skupima osobnih podataka, bez obzira na to jesu li automatizirani ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, uporaba, otkrivanje prenošenjem, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničenjem, brisanjem ili uništavanjem.
 • d) Ograničenje obradeOgraničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.
 • e) ProfiliranjeProfiliranje znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno radi analize ili predviđanja aspekata koji se tiču ​​uspješnosti te fizičke osobe na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih sklonosti , interesi, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili pokreti.
 • f) PseudonizacijaPseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez korištenja dodatnih podataka, pod uvjetom da se takvi dodatni podaci čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama za osiguranje da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.
 • g) Regulator ili kontroler koji je odgovoran za obraduKontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određene pravom Unije ili prava država članica, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti zakonom Unije ili državama članicama.
 • h) ProcesorObrađivač je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.
 • i) primateljPrimatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojemu se osobni podaci otkrivaju, bilo da je treća osoba ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primati osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili državama članicama ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka od strane tih tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.
 • j) Treća stranaTreća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo koje nije subjekt podataka, kontrolor, obrađivač i osobe koje su pod izravnom nadležnošću upravljača ili obrađivača ovlaštene za obradu osobnih podataka.
 • k) SuglasnostPristanak subjekta podataka je svako slobodno dano, konkretno, informirano i nedvosmisleno navođenje želje subjekta podataka kojim on, ona izjavom ili jasnim potvrdnim postupkom označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju. ,

2. Ime i adresa regulatora

Kontrolor za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka je:

Petrokov

Mrkšina 50d

10020 Zagreb

Hrvatska

Telefon: 0038516473111

E-pošta: petrokov@petrokov.hr

Web stranica: petrokov.hr

 

3. Kolačići

Internetske stranice Petrokova koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstvena identifikator kolačića. Sastoji se od znakovnog niza kroz koji se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik predmeta dat od ostalih internetskih preglednika koji sadrže i druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Kroz upotrebu kolačića, Petrokov može pružiti korisnicima ove web stranice više korisničkih usluga koje ne bi bile moguće bez podešavanja kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati s obzirom na korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je ranije spomenuto, prepoznavanje korisnika naših web stranica. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. Ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada mu pristupi, jer to preuzima web mjesto, a kolačić se na taj način pohranjuje u računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pamti članke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim postavkama korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno uskratiti postavke kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, ne mogu se u potpunosti iskoristiti sve funkcije naše web stranice.

 

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web-lokacija Petrokova prikuplja niz općih podataka i informacija kada osoba ili podatak koji se obrađuje podatke ili web mjesto poziva na web mjesto. Ovi opći podaci i podaci pohranjuju se u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni mogu biti (1) korištene vrste i verzije preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranica s koje pristupni sustav dopire do naše web stranice (tzv. Preporučitelji), (4) pod web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) svi drugi slični podaci i informacije koje se mogu upotrijebiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Kad koristi ove opće podatke i informacije, Petrokov ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, te su informacije potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimiziranje sadržaja naše web stranice kao i njezinog oglašavanja, (3) osiguravanje dugoročne održivosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije web stranica i (4) pružiti tijelima za provođenje zakona podatke potrebne za kazneni progon u slučaju cyber napada. Stoga Petrokov analizira anonimno prikupljene podatke i podatke statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća i osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka dnevnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje subjekt podataka.

 

5. Registracija na našoj web stranici

Subjekt podataka ima mogućnost registracije na web mjestu kontrolera s naznakom osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose upravljaču određuje odgovarajuća ulazna maska ​​koja se koristi za registraciju. Osobne podatke koje unosi subjekt podataka prikupljaju i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu kontrolor i za vlastite potrebe. Kontrolor može zatražiti prijenos jednom ili više procesora (npr. Paket usluga) koji također koristi osobne podatke za internu svrhu koja se može pripisati kontroleru.

Registracijom na web mjestu kontrolera pohranjuje se i IP adresa – dodijeljena od pružatelja internetskih usluga (ISP) i koju koristi subjekt podataka – datum i vrijeme registracije. Pohrana ovih podataka odvija se na pozadini da je to jedini način da se spriječe zlouporaba naših usluga i, ako je potrebno, da se omogući istraga počinjenih prekršaja. U onoj mjeri je pohranjivanje tih podataka potrebno za osiguranje kontrolera. Ti se podaci ne prosljeđuju trećim osobama, osim ako postoji zakonska obveza slanja podataka ili ako prijenos služi cilju kaznenog progona.

Registracija subjekta podataka, uz dobrovoljno navođenje osobnih podataka, želi upravljaču ponuditi sadržaje ili usluge subjekta podataka koji se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode stvari o kojoj je riječ. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz zalihe podataka kontrolora.

Kontrolor podataka će u svakom trenutku na zahtjev svakog korisnika podataka pružiti informacije o tome koji se osobni podaci pohranjuju o njemu. Nadalje, upravljač podacima ispravlja ili briše osobne podatke na zahtjev ili naznaku subjekta podataka, ako ne postoje zakonske obveze pohrane. S tim u vezi, uposlenik kontrolera u cijelosti je zaposlen osobama kontrolera kao kontakt osobe.

 

6. Pretplata na naše biltene

Na internetskim stranicama Petrokova korisnici imaju priliku pretplatiti se na bilten našeg poduzeća. Ulazna maska ​​koja se koristi u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose, kao i kada se bilten naručuje od kontrolera.

Petrokov redovito informira svoje kupce i poslovne partnere putem biltena o ponudi poduzeća. Poduzetnik može primati bilten samo ako (1) subjekt podataka ima valjanu adresu e-pošte i (2) subjekt podataka registrira se za otpremu biltena. E-mail za potvrdu bit će poslan na adresu e-pošte koju je subjekt podataka prvi put registrirao za slanje biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostruke prijave. Ovim se potvrdnim e-poštom koristi da se dokaže da li je vlasnik adrese e-pošte kao subjekt podataka ovlašten primati bilten.

Tijekom registracije za bilten pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava koju je dodijelio pružatelj internetskih usluga (ISP) i koju je subjekt podataka koristio u trenutku registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka potrebno je kako bi se kasnije shvatile (moguće) zlouporabe adrese e-pošte subjekta podataka i stoga služi cilju pravne zaštite kontrolera.

Osobni podaci prikupljeni kao dio registracije za bilten koristit će se samo za slanje našeg newslettera. Uz to, pretplatnici na bilten mogu biti obaviješteni putem e-maila, pod uslovom da je to nužno za rad servisa za bilten ili dotičnu registraciju, jer bi to moglo biti u slučaju izmjena ponude biltena, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Neće se prenositi osobni podaci prikupljeni od strane biltena trećim stranama. Pretplatu na naš bilten može u bilo kojem trenutku prekinuti pretplata. Pristanak na pohranu osobnih podataka koji je subjekt podataka dao za slanje biltena može se opozvati u bilo kojem trenutku. U svrhu opoziva pristanka, odgovarajuća veza nalazi se u svakom biltenu. Također je moguće odjaviti pretplatu s newslettera izravno na web mjestu kontrolera ili ga na drugi način prenijeti na kontroler.

 

7. Praćenje biltena

Newsletter Petrokova sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u takve e-mailove, koji se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza datoteka. To omogućava statističku analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Petrokov može vidjeti da li je i kada e-poštu otvorio subjekt podataka, a koje su veze u toj e-pošti pozvali subjekti podataka.

Takve osobne podatke prikupljene u pikselima za praćenje sadržanim u biltenima kontrolor pohranjuje i analizira kako bi se optimizirala isporuka biltena, kao i da bi se sadržaj budućih biltena još bolje prilagodio interesima subjekta podataka. Ti se osobni podaci neće proslijediti trećim osobama. Subjekti podataka imaju pravo u bilo koje vrijeme opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o pristanku izdanu u postupku dvostrukog prijavljivanja. Nakon opozivanja, ove osobne podatke kontrolor će izbrisati. Petrokov automatski povlačenje iz primitka biltena smatra povlačenjem.

 

8. Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica Petrokova sadrži podatke koji omogućuju brzi elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje opću adresu takozvane elektroničke pošte (e-mail adresa). Ako subjekt podataka kontaktira upravljača putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje prenosi subjekt podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dobrovoljno prenosi subjekt koji upravljaju podacima pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja subjekta podataka. Ne postoji prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama.

 

9. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Upravitelj podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke subjekta podataka samo u razdoblju koje je potrebno za postizanje svrhe pohrane, ili u mjeri u kojoj to dopušta europski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima upravljač podliježe do.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istječe rok pohrane koji je propisao europski zakonodavac ili neki drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

 

10. Prava subjekta podataka

 • a) Pravo na potvrduSvaki subjekt podataka ima pravo koje je odobrio europski zakonodavac da od kontrolora dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili nju. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora.
 • b) Pravo pristupaSvaki subjekt podataka ima pravo koje je odobrio europski zakonodavac da od kontrolora dobije besplatne podatke o njegovim osobnim podacima pohranjenim u bilo kojem trenutku i kopiju tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi omogućuju pristup subjektu podataka sljedećim informacijama:
  • svrhe obrade;
  • kategorije dotičnih osobnih podataka;
  • primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, osobito primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
  • tamo gdje je to moguće, predviđeno razdoblje u kojemu će se osobni podaci pohranjivati ​​ili, ako nije moguće, kriterije korištene za utvrđivanje tog razdoblja;
  • postojanje prava tražiti od kontrolora ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na subjekta podataka ili prigovor takvoj obradi;
  • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
  • ako se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve raspoložive podatke o njihovom izvoru;
  • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje iz članka 22. stavka 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o uključenoj logici, važnosti i predviđenim posljedicama takva obrada za subjekta podataka.
 • Nadalje, osoba koja ima podatke ima pravo dobiti informacije prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, osoba s podacima ima pravo biti obaviještena o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.Ako subjekt podataka želi iskoristiti to pravo pristupa, u svakom trenutku se može obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora.
 • c) Pravo na ispravljanjeSvaki subjekt podataka ima pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac da od kontrolera bez nepotrebnog odgađanja dobije ispravke netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju. Uzimajući u obzir svrhe obrade, osoba s podacima ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući pružanjem dopunske izjave.

  Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo ispravljanja, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolera.

 • d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)Svaki subjekt podataka ima pravo koje je odobrio europski zakonodavac da bez daljnjeg odgađanja dobije od kontrolora brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a kontrolor je dužan bezbrižno brisati osobne podatke ako postoji jedan od sljedećih razloga vrijedi sve dok obrada nije potrebna:
  • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
  • Subjekt podataka povlači suglasnost na kojoj se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (GDP) GDPR-a ili točki (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu.
  • Subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu, niti subjekt podataka protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
  • Osobni su podaci nezakonito obrađeni.
  • Osobni se podaci moraju izbrisati zbog usklađenosti sa zakonskom obvezom iz prava Unije ili prava država članica kojima kontrolor podliježe.
  • Osobni podaci prikupljeni su u odnosu na ponudu usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.
 • Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga, a subjekt podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjuje Petrokov, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora. Zaposlenik tvrtke Petrokov dužan je odmah osigurati da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.Ako je upravljač javno objavio osobne podatke i dužan je u skladu s člankom 17. stavkom 1. izbrisati osobne podatke, kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzet će razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio ostale kontrolore koji obrađuju osobne podatke koje je subjekt podataka zatražio da izbrisu bilo kakve veze na te kopije ili kopiranje ili replikaciju tih osobnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna. Zaposlenici Petrokova organizirat će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.
 • e) Pravo ograničenja obradeSvaki subjekt podataka ima pravo koje je odobrio europski zakonodavac da od kontrolera dobije ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:
  • Točnost osobnih podataka osporava subjekt podataka, u razdoblju koje kontroloru omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
  • Obrada je nezakonita i subjekt podataka protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe.
  • Kontrolor više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali oni su to potrebni subjektu podataka radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
  • Subjekt podataka prigovorio je obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a do provjere da li legitimni razlozi kontrolora nadjačavaju one subjekta podataka.
 • Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a osoba s podacima želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjuje Petrokov, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik Petrokova organizirat će ograničenje obrade.
 • f) Pravo na prenosivost podatakaSvaki subjekt podataka ima pravo koje je odobrio europski zakonodavac, primati osobne podatke koji se tiču ​​njega, a koji su dostavljeni kontroloru, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. On ili ona imaju pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez ometanja od kontrolera kojem su dostavljeni osobni podaci, sve dok se obrada temelji na pristanku sukladno točki (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9 (2) GDPR-a ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za izvršavanje zadatka izvršenog u javnom interesu ili u vršenju službene ovlasti date kontroloru.

  Nadalje, tijekom ostvarivanja svog prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, osoba ima podatke pravo na osobne podatke koji se prenose izravno s jednog kontrolora na drugi, gdje je to tehnički izvedivo i ako to ne čini. nepovoljno utječu na prava i slobode drugih.

  Kako bi se utvrdilo pravo na prenosivost podataka, osoba s podacima može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Petrokova.

 • g) Pravo na prigovorSvaki subjekt podataka ima pravo koje je odobrio europski zakonodavac u bilo kojem trenutku na osnovi njegovih specifičnih situacija prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a temeljeno na točki (e) ili (f ) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju ovih odredbi.

  Petrokov više neće obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo pokazati uvjerljive zakonite razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode subjekta podataka ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ,

  Ako Petrokov obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, osoba koja ima podatke ima pravo u svakom trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju za takav marketing. Ovo se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom. Ako subjekt podataka prigovori Petrokovu na obradu u svrhu izravnog marketinga, Petrokov više neće obrađivati ​​osobne podatke u te svrhe.

  Pored toga, osoba na podacima ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu posebnu situaciju, prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se tiču ​​njega ili nje od strane Petrokova u znanstvene ili povijesne svrhe istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. ( 1) GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za izvršavanje zadatka izvršenog iz razloga od javnog interesa.

  U svrhu ostvarivanja prava na prigovor, osoba s podacima može kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Petrokova. Povrh toga, subjekt podataka slobodan je u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, koristiti svoje pravo prigovora automatiziranim sredstvima, koristeći tehničke specifikacije.

 • h) Automatizirano pojedinačno odlučivanje, uključujući profiliranjeSvaki subjekt podataka ima pravo koje je odobrio europski zakonodavac da ne podliježe odluci koja se temelji samo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke na njega ili nju ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije potreban za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolera podataka, ili (2) nije odobreno zakonodavstvom Unije ili država članica kojem upravljač podliježe i koji također utvrđuje smanjivanje odgovarajućih mjera za zaštitu prava i sloboda i zakonitih interesa subjekta podataka ili (3) se ne temelji na izričitom pristanku subjekta podataka.

  Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolera podataka ili (2) ona se temelji na izričitom pristanku subjekta podataka, Petrokov će provesti odgovarajuće mjere zaštite prava i slobode i legitimni interesi subjekta podataka, barem pravo na pristup ljudskoj intervenciji kontrolora, za izražavanje svog stajališta i osporavanje odluke.

  Ako subjekt podataka želi iskoristiti prava koja se tiču ​​automatiziranog pojedinačnog odlučivanja, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Petrokova.

 • i) Pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podatakaSvaki subjekt podataka ima pravo odobriti europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak na obradu svojih osobnih podataka.

  Ako subjekt podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje pristanka, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Petrokova.

 

11. Zaštita podataka za aplikacije i postupke prijave

Upravitelj podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade postupka prijave. Obrada se može provesti i elektroničkim putem. Ovo je posebno slučaj ako podnositelj prijave regulatoru dostavi odgovarajuće dokumente putem e-maila ili putem web obrasca na web mjestu. Ako kontrolor podataka zaključi ugovor o radu sa podnositeljem zahtjeva, predani podaci bit će pohranjeni u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako kontrolor ne zaključi ugovor o radu sa podnositeljem zahtjeva, dokumenti prijave automatski se brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da se nijedan drugi legitimni interes kontrolora ne protivi brisanju. Drugi legitimni interes u vezi s tim je, primjerice, teret dokazivanja u postupku prema Zakonu o općem jednakom postupanju (AGG).

 

12. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Facebooka

Na ovom web mjestu kontroler je integrirao komponente korporativnog Facebooka. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža mjesto je društvenih sastanaka na Internetu, internetske zajednice, koja korisnicima obično omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih podataka. Facebook omogućuje korisnicima društvenih mreža da uključe stvaranje privatnih profila, učitavaju fotografije i umrežavaju se putem zahtjeva prijatelja.

Operativno poduzeće Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., Trg Grand Canal 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana Facebook komponenta (Facebook dodaci), web preglednik u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka automatski se od vas traži da preuzmete prikaz odgovarajuće Facebook komponente s Facebooka preko Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka dostupan je na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka, Facebook je upoznat s onom određenom podstranicom naše web stranice posjetila je osoba s podacima.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Facebook, Facebook otkrije sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka – i tijekom cijelog trajanja boravka na našoj internetskoj stranici – koja određena pod-web stranica našeg Interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Te se informacije prikupljaju putem Facebook komponente i pridružuju se odgovarajućem Facebook računu subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Facebook gumba integriranih u našu web stranicu, npr. Gumb “Sviđa mi se” ili ako subjekt podataka pošalje komentar, Facebook te podatke usklađuje s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobni podaci.

Facebook, putem Facebook komponente, uvijek prima informacije o posjetom našem web mjestu od strane subjekta podataka, svaki put kad se subjekt podataka istovremeno prijavi na Facebook tijekom poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira na to je li subjekt podataka kliknuo na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija Facebooku nije poželjan za subjekta podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Facebook računa prije upućivanja poziva na našu web stranicu.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, a dostupna je na https://facebook.com/about/privacy/ , pruža informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, tamo je objašnjeno koje mogućnosti postavljanja Facebook nudi radi zaštite privatnosti ispitanika. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ove aplikacije subjekt podataka može koristiti za uklanjanje prijenosa podataka Facebooku.

 

13. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google Analyticsa (s funkcijom anonimnosti)

Na ovom web mjestu kontroler je integrirao komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimizatora). Google Analytics usluga je web analitike. Web analitika je prikupljanje, prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranicama. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web mjestu s kojeg je osoba došla (tzv. Referent), koje su podstranice bile posjećene ili koliko često i tokom trajanja podstranice je pregledan. Web analitika uglavnom se koristi za optimizaciju web stranice i u svrhu analize troškova i koristi internetskog oglašavanja.

Operator komponente Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics kontroler koristi aplikaciju “_gat. _anonymizeIp”. Pomoću ove aplikacije Google smanjuje IP adresu internetske veze subjekta podataka i anonimizira se prilikom pristupanja našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analiza prometa na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, za procjenu upotrebe naše web stranice i pružanje internetskih izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i za pružanje drugih usluga koje se odnose na korištenje naše internetske stranice za nas.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića, Googleu je omogućeno da analizira uporabu naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i u koju je integrirana komponenta Google Analytics, internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije ispitanika automatski će predati podatke putem Komponenta Google Analytics u svrhu mrežnog oglašavanja i podmirivanja provizija Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka, poduzeće Google stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa subjekta podataka, koji Googleu između ostalog služi da razumije podrijetlo posjetitelja i klikove, a potom stvori obračuna provizija.

Kolačić koristi se za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup izvršen i učestalost posjeta naše web stranice od strane subjekta podataka. Svakim posjetom našoj internetskoj stranici takvi se osobni podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koje koristi subjekt podataka, šalju Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove osobne podatke prikupljene putem tehničkog postupka proslijediti trećim stranama.

Subjekt podataka, kao što je gore navedeno, može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim prilagođavanjem korištenog web preglednika i na taj način trajno uskratiti postavke kolačića. Takva prilagodba internetskog preglednika koja se koristi također bi spriječila Google Analytics da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Pored toga, kolačiće koje Google Analytics već koristi, može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Pored toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics, a koji se odnose na upotrebu ove web stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Googlea i šansu da se onemogući bilo kakav takav , U tu svrhu subjekt podataka mora preuzeti dodatak preglednika ispod veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analytics putem JavaScript-a da se podaci i informacije o posjetima internetskim stranicama ne mogu prenijeti na Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra Google prigovor. Ako se sustav informacijske tehnologije subjekta podataka kasnije izbriše, oblikuje ili novo instalira, tada mora subjekt podataka ponovo instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je subjekt podataka ili bilo koja druga osoba koja je pripisana njihovoj sferi nadležnosti deinstalirao dodatak preglednika, ili je onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovnu aktivaciju dodataka preglednika.

Daljnje informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/us. hTML. Google Analytics dalje je objašnjen putem sljedeće veze https://www.google.com/analytics/.

 

14. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google Remarketinga

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao usluge Google remarketinga. Google Remarketing je značajka Google AdWords-a koja omogućuje poduzeću da prikazuje oglase korisnicima interneta koji su ranije boravili na internetskim stranicama poduzeća. Integriranje Google Remarketinga omogućava poduzeću da kreira oglašavanje na temelju korisnika i na taj način prikazuje relevantne oglase zainteresiranim korisnicima interneta.

Operativno poduzeće usluga Google remarketing su Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svrha Google Remarketinga je umetanje reklama relevantnih za zanimanje. Google remarketing omogućava nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim web mjestima koji su temeljeni na individualnim potrebama i prilagođeni interesima korisnika Interneta.

Google Remarketing postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića, Google omogućuje prepoznavanje posjetitelja naše web stranice ako nazove uzastopne web stranice, koje su ujedno i Google oglašavačke mreže. Svakim pozivom na internetsku stranicu na kojoj je uslugu integrirao Google Remarketing, web preglednik subjekta podataka automatski se identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, poput IP adrese ili surfingovog ponašanja korisnika, koje Google, inter alia, koristi za umetanje reklama u interesu.

Kolačić koristi se za pohranu osobnih podataka, npr. Internetskih stranica koje je posjetio subjekt podataka. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni se podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koje koristi subjekt podataka, šalju Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove osobne podatke prikupljene putem tehničkog postupka proslijediti trećim stranama.

Subjekt podataka, kao što je gore navedeno, može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim prilagođavanjem korištenog web preglednika i na taj način trajno uskratiti postavke kolačića. Takva prilagodba internetskog preglednika koja također koristi onemogućila bi Googleu da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Osim toga, kolačiće koje Google već koristi, mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Pored toga, osoba s podacima ima mogućnost prigovora Googleu na temelju interesa na temelju interesa. U tu svrhu subjekt podataka mora pozvati vezu na www.google.de/settings/ads i izvršiti željene postavke na svakom internetskom pregledniku koji taj subjekt podataka koristi.

Daljnje informacije i stvarne Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

15. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google+

Na ovom web mjestu kontroler je integrirao gumb Google+ kao komponentu. Google+ je takozvana društvena mreža. Društvena mreža je mjesto društvenog susreta na Internetu, internetska zajednica, koja korisnicima obično omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih podataka. Google+ omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe izradu privatnih profila, učitavanje fotografija i mreže putem zahtjeva prijatelja.

Operativno poduzeće Google+ je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja kontroler i na koju je ugrađen Google+ gumb, internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka automatski preuzima prikaz odgovarajućeg Googleov gumb Googlea putem odgovarajuće komponente gumba na usluzi Google+. Tijekom ovog tehničkog postupka, Google je obaviješten o tome koje je podstranice naše web stranice posjetio subjekt podataka. Detaljnije informacije o Google+ dostupne su na https://developers.google.com/+/.

Ako je subjekt podataka istodobno prijavljen na Google+, Google prepoznaje pri svakom pozivu na naše web mjesto od strane subjekta podataka i tijekom cijelog trajanja svog boravka na našoj internetskoj stranici, koje određene podstranice našeg Internetsku stranicu posjetio je subjekt podataka. Te se informacije prikupljaju putem gumba Google+ i Google ih usklađuje s odgovarajućim Google+ računom povezanim s subjektom podataka.

Ako subjekt podataka klikne na gumb Google+ integriran na našoj web stranici i na taj način daje preporuku usluge Google+ 1, Google te podatke dodjeljuje osobnom Google+ korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke. Google pohranjuje Google+ 1 preporuku subjekta podataka čineći ga javnim dostupnim u skladu s uvjetima i odredbama koje je u tom pogledu prihvatio subjekt podataka. Nakon toga, preporuka usluge Google+ 1 koju subjekt podataka na ovoj web stranici daje zajedno s ostalim osobnim podacima, poput naziva Google+ računa koji upotrebljava subjekt podataka i pohranjene fotografije, pohranjuju se i obrađuju u ostalim Googleovim uslugama, poput pretraživača rezultata Google-ove tražilice, Google računa subjekta podataka ili na drugim mjestima, npr. na internetskim stranicama ili u vezi s oglasima. Google također može povezati posjet ovoj web stranici s drugim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google dalje bilježi ove osobne podatke u svrhu poboljšanja ili optimizacije različitih Googleovih usluga.

Kroz gumb Google+ Google prima informacije da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu ako je subjekt podataka u vrijeme poziva na našu web lokaciju prijavljen na Google+. To se događa bez obzira na to da li subjekt podataka klikne ili ne klikne gumb Google+.

Ako subjekt podataka ne želi proslijediti osobne podatke Googleu, može spriječiti takav prijenos odjavom sa svog Google+ računa prije poziva na našu web stranicu.

Daljnje informacije i Google-ove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Googleove dodatne reference o gumbu Google+ 1 mogu se naći pod https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

16. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i uporabi Google-AdWordsa

Na ovom web mjestu kontroler je integrirao Google AdWords. Google AdWords usluga je za internetsko oglašavanje koja oglašivaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google pretraživača i Google oglašivačku mrežu. Google AdWords omogućuje oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi uz pomoć kojih će se oglas u Googleovim rezultatima pretraživanja prikazati tek kada se korisnik koristi tražilicom za pronalaženje rezultata pretraživanja. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama koristeći automatski algoritam, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Operativna tvrtka Google AdWords su Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svrha Google AdWords-a je promocija naše web stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranice trećih strana i u rezultate pretraživača Google tražilice te umetanjem reklama treće strane na našu web stranicu.

Ako subjekt podataka dođe do naše web stranice putem Google oglasa, kolačić za pretvorbu podnosi se u sustav informacijske tehnologije subjekta podataka putem Googlea. Definicija kolačića objašnjena je gore. Kolačić konverzije gubi svoju valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za konverziju koristi se za provjeru jesu li određene stranice, npr. Košarica iz sustava internetske trgovine, pozvane na našoj web stranici. Kroz kolačić za konverziju i Google i kontrolor mogu razumjeti je li osoba koja je stigla do AdWords oglasa na našoj web stranici ostvarila prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.

Podaci i informacije prikupljeni upotrebom kolačića za pretvorbu Google koristi za izradu statistika posjeta za naše web mjesto. Ove se statistike posjeta koriste kako bi se odredio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa radi utvrđivanja uspjeha ili neuspjeha svakog AdWords oglasa i kako bi se u budućnosti optimizirali naši AdWords oglasi. Ni naša tvrtka niti drugi Google AdWords oglašivači ne primaju od Googlea podatke koji bi mogli prepoznati subjekta podataka.

Kolačić za pretvorbu pohranjuje osobne podatke, npr. Internetske stranice koje posjećuje subjekt podataka. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni se podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koje koristi subjekt podataka, šalju Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove osobne podatke prikupljene putem tehničkog postupka proslijediti trećim stranama.

Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića na našoj web stranici, kao što je gore navedeno, odgovarajućim postavkama korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić za pretvorbu u sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Pored toga, kolačić postavljen od strane Google AdWords-a može se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Subjekt podataka ima mogućnost prigovora Googleovom oglašavanju na temelju interesa. Stoga subjekt podataka mora pristupiti sa svakog preglednika pomoću veze www.google.de/settings/ads i postaviti željene postavke.

Daljnje informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se potražiti na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

17. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagrama

Na ovoj web stranici kontroler je integrirao komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalificirati kao audiovizualna platforma koja omogućuje korisnicima dijeljenje fotografija i videozapisa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Operativna tvrtka usluga koje nudi Instagram je Facebook Ireland Ltd., Trg Grand Canal 4, Luka Grand Canal, Dublin 2 Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i na koju je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), automatski se traži internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka. za preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram postaje svjestan koju je podstranicu naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako se subjekt podataka istovremeno prijavi na Instagramu, Instagram otkrije svaki poziv na našu web stranicu od strane subjekta podataka – i tijekom cijelog boravka na našoj internetskoj stranici – koja određena podstranica našeg Interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Te se informacije prikupljaju putem komponente Instagram i pridružuju se odgovarajućem Instagram računu subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Instagram gumba integriranih na našoj web stranici, tada Instagram te podatke odgovara osobnom Instagram korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem Instagram komponente da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na Instagramu u trenutku poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira na to je li osoba kliknula Instagram gumb ili ne. Ako takav prijenos informacija na Instagramu nije poželjan za pojedinca, tada on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Instagram računa prije upućivanja poziva na našu web stranicu.

Daljnje informacije i primjenjive odredbe zaštite podataka Instagrama mogu se potražiti pod https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

18. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i uporabi Jetpack-a za WordPress

Na ovoj web stranici kontroler je integrirao Jetpack. Jetpack je WordPress dodatak koji operateru web stranice na temelju WordPressa pruža dodatne značajke. Jetpack omogućuje operateru internetske stranice, između ostalog, pregled posjetitelja web mjesta. Prikazivanjem povezanih postova i publikacija ili mogućnosti dijeljenja sadržaja na stranici moguće je i povećati broj posjetitelja. Uz to su sigurnosne značajke integrirane u Jetpack, tako da je web mjesto koje koristi Jetpack bolje zaštićeno od brutalnih napada. Jetpack također optimizira i ubrzava učitavanje slika na web mjestu.

Operativno poduzeće Jetpack Plug-Ins za WordPress je Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Poslovni centar, Ulica donjeg gradonačelnika, Međunarodni centar za financijske usluge, Dublin 1, Irska.

Jetpack postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije koji koristi subjekt podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice kojom upravlja kontroler i na koju je integrirana Jetpack komponenta, internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije ispitanika automatski se traži da pošalje podatke putem komponenta Jetpack za potrebe analize na Automattic. Tijekom ovog tehničkog postupka Automattic prima podatke koji se koriste za stvaranje pregleda posjeta web mjestu. Podaci dobiveni na ovaj način služe analizi ponašanja subjekta podataka koji ima pristup internetskoj stranici kontrolera i analizira s ciljem optimizacije web stranice. Podaci prikupljeni putem komponente Jetpack ne koriste se za identifikaciju subjekta podataka bez prethodnog dobivanja posebnog izričitog pristanka subjekta podataka. Podaci također dolaze do obavijesti Quantcast-a. Quantcast koristi podatke za iste svrhe kao i Automattic.

Subjekt podataka, kao što je gore navedeno, može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim prilagođavanjem korištenog web preglednika i na taj način trajno uskratiti postavke kolačića. Takvo prilagođavanje korištenom internetskom pregledniku također bi spriječilo Automattic / Quantcast da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Pored toga, kolačiće koje Automattic / Quantcast već koriste mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Pored toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koji se odnose na upotrebu ove internetske stranice koji generiraju kolačić Jetpack, kao i obradu tih podataka automatskom / kvantitativnom i šansu da onemogući sve takve , U tu svrhu subjekt podataka mora pritisnuti tipku za odustajanje ispod veze https://www.quantcast.com/opt-out/ koja postavlja kolačić za odustajanje. Kolačić za isključivanje s ovom svrhom postavlja se na sustav informacijske tehnologije koji koristi subjekt podataka. Ako se kolačići izbrišu u sustavu subjekta podataka, subjekt podataka mora ponovno pozvati vezu i postaviti novi kolačić za isključivanje.

S postavkom kolačića za isključivanje, postoji mogućnost da subjekt podataka web stranice kontrolera više ne upotrebljavaju u potpunosti.

Mjerodavnim odredbama zaštite podataka Automattic može se pristupiti na https://automattic.com/privacy/. Mjerodavnim odredbama zaštite podataka Quantcast-a može se pristupiti na https://www.quantcast.com/privacy/.

 

19. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju LinkedIna

Kontrolor je na ovoj web stranici integrirao komponente LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetska društvena mreža koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje i uspostavljanje novih poslovnih kontakata. Preko 400 milijuna registriranih ljudi u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Dakle, LinkedIn trenutno je najveća platforma za poslovne kontakte i jedna od najposjećenijih web stranica na svijetu.

Operativno poduzeće LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SJEDINJENE DRŽAVE. Za pitanja privatnosti izvan Sjedinjenih Država LinkedIn Ireland, odgovorna je za pitanja privatnosti, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i na koju je integrirana LinkedIn komponenta (LinkedIn dodatak), internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka je automatski traži da se preuzme prikaz odgovarajuće LinkedIn komponente LinkedIna. Daljnjim informacijama o dodatku LinkedIn možete pristupiti na https://developer.linkedin.com/plugins. Tijekom ovog tehničkog postupka LinkedIn stječe saznanje o tome koje je konkretne podstranice naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na LinkedIn, LinkedIn otkrije sa svakim pozivom na našu web lokaciju od strane subjekta podataka – i tijekom cijelog boravka na našoj internetskoj stranici – koja određena podstranica našeg Interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Te se informacije prikupljaju putem komponente LinkedIn i pridružuju se odgovarajućem LinkedIn računu subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od LinkedIn gumba integriranih na našoj web stranici, tada LinkedIn te podatke dodjeljuje osobnom LinkedIn korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

LinkedIn prima informacije putem komponente LinkedIn da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na LinkedIn u vrijeme poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira na to je li osoba kliknula gumb LinkedIn ili ne. Ako takav prijenos informacija LinkedIn-u nije poželjan za subjekta podataka, onda on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog LinkedIn računa prije upućivanja poziva na našu web stranicu.

LinkedIn pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls pruža mogućnost odjave iz e-mail poruka, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn koristi i podružnice poput Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića može se odbiti pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Važeća pravila o privatnosti za LinkedIn dostupna su na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravila o kolačićima LinkedIn dostupna su na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

20. Pravni temelj za obradu

Umjetnost. 6 (1) lit. GDPR služi kao pravni temelj za postupke obrade za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za izvršenje ugovora čiji je sudionik podataka, kao što je to slučaj, na primjer, kada su postupci obrade potrebni za opskrbu robom ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. lit. b GDPR. Isto se odnosi na takve postupke obrade koji su potrebni za provođenje mjera pred ugovoru, na primjer u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi kojom se zahtijeva obrada osobnih podataka, poput ispunjenja poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR.

U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna da bi se zaštitili vitalni interesi subjekta podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj u našoj tvrtki ozlijeđen, a njegovo ime, starost, podatke zdravstvenog osiguranja ili druge vitalne podatke trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6 (1) lit. d GDPR.

Konačno, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6 (1) lit. f GDPR. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednim od gore spomenutih pravnih razloga, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje je slijedila naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode subjekta podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitimni interes ako je subjekt podataka klijent upravljača (uvodna izjava 47. Rečenica 2 GDPR).

 

21. legitimni interesi koji slijedi kontrolor ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6 (1) lit. f GDPR, naš je legitimni interes da poslujemo u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

 

22. Razdoblje u kojem će se osobni podaci pohraniti

Kriteriji za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka su odgovarajući zakonski zadržani podaci. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili započinjanje ugovora.

 

23. pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev potreban za sklapanje ugovora; Obveza subjekta podataka davanje osobnih podataka; moguće posljedice ne pružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka dijelom zahtijevano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru).

Ponekad je možda potrebno sklopiti ugovor koji nam subjekt podataka daje osobne podatke, a koje moramo naknadno obraditi. Na primjer, subjekt podataka dužan nam je dostaviti osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njoj potpiše ugovor. Neustupanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da ugovor s subjektom podataka ne može biti zaključen.

Prije nego što osobne podatke dostavi osoba, podaci moraju kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik objašnjava subjektu podataka je li pružanje osobnih podataka potrebno zakonom ili ugovorom ili je potrebno za zaključivanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice neprijavljivanja osobnih podataka podaci.

 

24. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

Ova Pravila o privatnosti stvorila je Generator pravila o privatnosti DGD-a – Vaša vanjska DPO koja je razvijena u suradnji s njemačkim pravnicima iz WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.