Team Poduzeća

Uprava


 

Simona Zavratnik

Direktorica

+385 91 2332 343


simona @ petrokov.hr


Voditelji


Goran Vujić

Voditelj prodaje

+385 91 2355 683


goran.vujic @ petrokov.hr

Biljana Đukić

Voditeljica financija

+385 99 4659 951


biljana.dukic @ petrokov.hr

Davor Blašković

Voditelj nabave

+385 99 4904 671


davor.blaskovic @ petrokov.hr

Ilija Imbrišić

Marketing Manager

+385 99 528 8467


ilija.imbrisic @ petrokov.hr

Klaudijo Piskač

Voditelj logistike

+385 91 3821 228


klaudijo.piskac @ petrokov.hr

Monika Pajas

Asistent direktora / ljudski resursi

+385 91 2355 012


monika.pajas @ petrokov.hr

Zoran Mikloška

Voditelj projektne prodaje strojarstva

+385 91 2332 342


zoran.mikloska @ petrokov.hr

Damir Radovec

Voditelj projektne prodaje sanitarija

+385 91 2355 699


damir.radovec @ petrokov.hr

Dejan Golubić

Voditelj maloprodaje

+385 91 2355 253


dejan.golubic @ petrokov.hr

Natali Renić

Koordinator prodaje u salonima sanitarija i keramike

+385 91 2355 686


natali.renic @ petrokov.hr


Voditelji poslovnica


Miljan Lisica

Zamjenik voditelja prodaje i Voditelj poslovnice Pula

+385 91 2355 235


miljan.lisica @ petrokov.hr

Goran Horvat

Poslovođa poslovnice Zagreb Ravnice

+385 91 2355 600


goran.horvat @ petrokov.hr

Aleksandar Peković

Voditelj poslovnice Rijeka

+385 91 3821 242


aleksandar.pekovic @ petrokov.hr

Zoran Kunac

Voditelj poslovnice Dugopolje

+385 91 2355 250


zoran.kunac @ petrokov.hr

Branka Alegić

Voditeljica poslovnice Osijek

+385 91 2355 520


branka.alegic @ petrokov.hr

Karlo Peršić

Voditelj poslovnice Čakovec

+385 91 2355 250


karlo.persic @ petrokov.hr

Stevo Kalendar

Poslovođa poslovnice Zagreb Zapad

+385 99 529 8957


stevo.kalendar @ petrokov.hr

Ivan Špaleta

Voditelj poslovnice Zadar

+385 99 4977 747


ivan.spaleta @ petrokov.hr

Snježana Momčilović

Poslovođa MP Poslovnice - Centrala Zagreb

+385 91 2334 022


snjezana.momcilovic @ petrokov.hr


Terenski komercijalisti


Damjan Zbodulja

Terenski komercijalist

+385 91 2355 111


damjan.zbodulja @ petrokov.hr

Damir Tomašić

Terenski komercijalist

+385 91 7305 398


damir.tomasic @ petrokov.hr

Damir Soldo

Terenski komercijalist

+385 91 3821 239


damir.soldo@ petrokov.hr

Mateja Mraz

Terenski komercijalist

+385 91 4637 851


mateja.mraz @ petrokov.hr

Željko Bucić

Terenski komercijalist

+385 91 2355 335


zeljko.bucic @ petrokov.hr

Ante Prnjak

Terenski komercijalist

+385 91 3821 237


ante.prnjak @ petrokov.hr

Kristijan Krizman

Terenski komercijalist

+385 91 2355 222


kristijan.krizman @ petrokov.hr

Zdravko Kuzik

Terenski komercijalist

+385 91 2355 697


zdravko.kuzik @ petrokov.hr

Moreno Regović

Terenski komercijalist

+385 99 2355 512


moreno.regovic @ petrokov.hr

Neven Matejčić

Terenski komercijalist

+385 91 3821 231


neven.matejcic @ petrokov.hr

Ivan Katura

Terenski komercijalist

+385 99 4956 642


ivan.katura @ petrokov.hr

Vice Rudež

Terenski komercijalist

+385 91 5051 405


vice.rudez @ petrokov.hr

Maja Jekić

Terenski komercijalist

+385 99 4972 482


maja.jekic @ petrokov.hr

Aleksandar Smoljan

Terenski komercijalist

+385 91 3821 227


aleksandar.smoljan @ petrokov.hr

Deborah Pamić

Terenski komercijalist

+385 91 3821 240


deborah.pamic @ petrokov.hr

Nereo Ahmić

Promotor strateških brendova

+385 91 3821 240


nereo.ahmic @ petrokov.hr