Bergen Digitalni Termostati BT3 & BT3 RF - BT7 & BT7 RFBergen digitalni termostati koristi se za reguliranje funkcija gotovo svih termotehničkih i klima uređaja dostupnih na tržištu. Priključuje se na termotehničke ili klima uređaje na kojima postoji priključak za sobni termostat, nezavisno od toga, da li je visina napona na priključku 24V ili 230V.