Ključni način za dostizanje visoke efikasnosti


Sustav Hlađenja

Tri komponente osiguravaju nesmetano i efikasno funkcioniranje sistema za hlađenje: visokoefikasan kompresor koji ima stabilan rad; visokoefikasan izmjenjivač topline sa poboljšanim sistemom cijevi; visokoefikasan elektronski ekspanzijski ventil koji precizno kontrolira protog rashladnog sredstva.

Sustav Ventilatora

Ključne komponente efikasnog sustava ventilacije: Napredna ograda i izlaz zraka; Superiorni ventilator sa velikom zapreminom zraka i visokom efikasnosti izmenjivača topline; Poboljšani ventilator sa većim promjerom koji povećava obujam zraka i povećava efikasnost cirkulacije zraka.

Funkcija i Feel

Senzor temperature ugrađen u bežičnom daljinskom upravljaču mjeri temperaturu zraka u mjestu svog položaja i prenosi tu informaciju do unutarnje jedinice klima uređaja, odnosno rad klima uređaja je prilagođen lokaciji daljinskog upravljača.

WiFi Upravljanje

Wi-Fi sučelje standardno dolazi sa unutarnjom jedinicom Bergen Pine Inverter Wi-Fi uređaja. Ono omogućava Wi-Fi kontrolu klima uređaja putem mobilnog telefona, računala ili tableta osiguravajući krajnjem korisniku još veću fleksibilnost prilikom postizanja željene udobnosti u prostoru.