SOLARNI PAKETI


Pe-Line Solarni Paket


Pe-Line solarni paket visoko je učinkovit sustav iz Obnovljivih Izvora Energije, projektiran posebno za naše lokalno podneblje. Posebna prilagodba je regulirana za zemljopisnu širinu između ~ 35°N do 50°N i nadmorsku visinu između ~ 0 m do 1000 m.