Varem ekspanzione posude za toplu vodu i grijanje

Varem s.p.a. je jedan od najvećih svjetskih proizvođača ekspanzijskih posuda za vodu i grijanje, sa preko 30 godina iskustva u proizvodnji.
Varem svojim proizvodima snabdijeva Italiju, EU i ostale države širom svijeta. Varem također proizvodi gumene membrane, srce ekspanzijske posude i gumene smjese te totalno kontrolira proizvodnju glavnih komponenata posude.