IZDAVANJE:
Izdavatelj Petrokov klub kartice je Petrokov d.o.o. Kartica je vlasništvo izdavatelja. Kartica se korisniku izdaje besplatno, preuzima se na prodajnom mjestu te se aktivira prvom kupovinom. Korisnikom kartice može postati svaka pravna ili fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, te pritom dobrovoljno dostavlja na raspolaganje potrebne podatke navedene u zahtjevu za Petrokov klub karticu.

Zahtjev ispunjava i ovjerava ovlaštena osoba pravne osobe ili fizičke osobe koja obavlja samostalnu djelatnost, te na njoj može ovlastiti više korisnika. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Kartica glasi na donositelja te se broj s kartice naknadno veže uz podatke sa zahtjeva. Ako nakon ispunjenja zahtjeva korisnik promijeni osobne podatke dužan je o tome obavijestiti izdavatelja pisanim putem.

Preuzimanjem kartice/a korisnik prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Izdavatelj Petrokov klub kartice, može na temelju svoje procjene odbiti izdavanje kartice, odnosno onemogućiti pristup klubu instalatera Petrokov d.o.o.
KORIŠTENJE PETROKOV KLUB KARTICE:
Korisnici Petrokov klub kartice imaju dodatne pogodnosti prilikom njenog korištenja.
Kartica ne obvezuje korisnika na kupnju.
Karticu je potrebno predočiti prije zaključenja računa na blagajni na prodajnim mjestima izdavatelja.
Karticom se kupuje isključivo u prodajnim salonima izdavatelja.
Korisniku je omogućeno korištenje popusta koje je ugovorom utvrdžen prilikom kupovine u veleprodaji.
Dodatna pogodnost je što se plaćanje ne mora obaviti odmah, već je Korisnik dužan podmiriti dnevni promet obavljen Petrokov klub karticom u roku 15 dana na transakcijski račun Petrokov d.o.o. IBAN HR0724020061100052361.
Za odgođeno plaćanje Korisnik kartice dužan je položiti dvije (2) bianco zadužnice (mjenice).
Izdavatelj kartice, slobodan je ukinuti sve pogodnosti Korisniku prvim neplaćenim dnevnim prometom napravljenim Petrokov klub karticom, u roku predviđenom ovim općim uvjetima. Izdavatelj kartice će istovremeno aktivirati zadužnice za naplatu svog potraživanja.