Izjave o svojstvima

Aparici

Izjava o svojstvima Izjava o svojstvima ključni je dio Uredbe o građevinskim proizvodima. Pruža informacije o performansama proizvoda. Svaki građevinski proizvod obuhvaćen europskim usklađenim standardom ili za koji je izdana Europska tehnička procjena treba ovu izjavu i mora biti označen CE. To pomaže u povećanju transparentnosti i poboljšava funkcioniranje jedinstvenog tržišta.

Sljedeće izjave o performansama možete preuzeti ovdje EN, ES, DE, IT, FR:

011DPE-2013-06-30 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption 3%<Eb≤6%, TYPE RED BODY
021DPE-2013-06-30 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb>10%, TYPE RED BODY
031DPE-2013-06-30 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb>10%, TYPE WHITE BODY
041DPE-2013-06-30 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb≤0,5%, TYPE PORCELAIN TILE
042DPE-2013-06-30 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb≤0,5%, TYPE PORCELAIN TILE

Link CT-ISO 9001_2015 EN
Link CT-ISO 9001_2015 FR
Link CT-ISO 9001_2015 GE
Link CT-ISO 9001_2015 SP
Link CT-ISO 14001-2015 EN
Link 14001_2015 FR
Link 14001_2015 GE
Link 14001_2015 SP

CE Marking
CE oznaka označava da je građevinski proizvod u skladu s deklariranim svojstvima i da je ocijenjen u skladu s usklađenom europskom normom ili je za njega izdana europska tehnička procjena.

Link BIII_EPD
Link BIIa_EPD
Link BIa_EPD