Otvorenje salona keramike i sanitarija Poslovnica Osijek, Studeni 2019 – Petrokov